♦ Sự kiện > Sự kiện tra khảo

Tham gia sự kiện, thống soái sẽ dùng KNB để "Tra Khảo" tham quan theo từng mốc và nhận lại từ 102 đến 110% số KNB đã bỏ ra. Đây là sự kiện chắc chắn lời vậy nên tại sao lại không tham gia nhỉ!

 Thời gian:

Không hạn chế.

 Quy tắc tham gia:

Thống soái sẽ tìm thấy Tra Khảo tại mục sự kiện ở màn hình chính.

Tra Khảo phải tiến hành lần lượt từng mốc, từ thấp đến cao. Số lượng KNB sử dụng đã được quy định sẵn. Đồng thời mỗi mốc sẽ chỉ được tiến hàn 1 lần duy nhất.

Số KNB nhận về từ Tra Khảo sẽ cộng thẳng vào số KNB hiện có của thống soái. Ngoài ra, thống soái hãy tận dụng thời gian, tránh việc kết thúc sự kiện Tra Khảo mà vẫn chưa hoàn thành hết các mốc.