♦ Sự kiện > Khuyến mãi 23% KNB duy nhất trong ngày 23/01

 

Khuyến mãi 23% KNB

Duy nhất trong ngày 23/01

- Áp dụng cho tất cả các gói KNB.
- Kết thúc vào 23h59 ngày 23/01

⚠️ Chú ý:

- KNB khuyến mãi không tính VIP, không tính Tích Nạp.
- Không phân biệt hình thức thanh toán.
- Không cộng dồn với x2 gói nạp đầu tiên.
- Không áp dụng đối với Thẻ Ngày, Tuần, Tháng.