♦ Sự kiện > Chuỗi sự kiện 7 ngày

Chuỗi sự kiện 7 ngày chỉ diễn ra 1 lần duy nhất tại mỗi server. Sự kiện này là cơ hội không thể bỏ qua để thống soái thu thập được nhiều tài nguyên quan trọng cho giai đoạn đua tranh đầu game. Đừng bỏ lỡ nhé!

 Thời gian:

7 ngày tính từ ngày mở server.

 Tham gia:

Thống soái có thể xem chi tiết và tham gia Sự kiện 7 ngày ở giao diện chính trong game.

 Quy tắc:

Chuỗi sự kiện 7 ngày gồm nhiều nhiệm vụ nhỏ theo ngày. Hoàn thành nhiệm vụ ngay trong ngày để nhận được phần thưởng tương ứng. Chú ý rằng các nhiệm vụ đề chỉ diễn ra trong 1 ngày, qua ngày đó sẽ không thể nhận thưởng nữa.