♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Tống Giang

Hô Bảo Nghĩa - Thiên Khôi Tinh - Tống Giang

Phẩm chất: 
Phân loại: Nội công.
Vai trò: Chủ công.

Tống giang nhân nghĩa chính trực, một lòng trung quân, thống lĩnh thiên quân để bình định thiên hạ.

- Nộ - Phi Thiên Thần Kiếm: triệu hồi mưa kiếm, gây sạt thương cực mạnh và phá nội phòng của địch nhân.
- Skill 1 - Ngự Kiếm Bí Quyết: Triệu hồi kiếm trận, tăng nội công bản thân và phóng phi kiếm tấn công địch nhân.
- Skill 2 - Kiếm Linh Hợp Nhất: Kiếm linh hợp nhất tấn công địch nhân và phá nội phòng nạn nhân.
- Skill 3 - Thông Thiên Kiếm Khí: (nội tại) Tăng nội công toàn đội.