♦ Hướng dẫn > Tính năng > Tính năng vòng quay may mắn

Vòng Quay May Mắn là nơi thống soái có thể tìm thấy vận may của bản thân. Tại sao không tham gia nhỉ?

Tham gia vòng quay may mắn, thống soái có thể quay lần lượt hoặc quay 10 vòng một với gia tương ứng là:

- 50 KNB.
- 450 KNB.

Phần thưởng

- Vòng quay sẽ quyết định phần thưởng nhận được là gì. Mỗi vòng quay sẽ được 1 phần thưởng ngẫu nhiên từ bộ giải thưởng quy định sẵn trên vòng quay.
- Đồng thời nhận thêm tích điểm bằng đúng số KNB bỏ ra.

Sử dụng điểm tích lũy để đổi thưởng

- Điểm tích lũy dùng để đổi thưởng ở bảng Phần Thưởng Tích Lũy.
- Đổi phần thưởng sẽ trừ điểm tích lũy.
- Mỗi gói thưởng chỉ có thể đổi 1 lần.