♦ Hướng dẫn > Tính năng > Tính năng Linh Thú

Linh Thú là trợ thủ đắc lực của thống soái, nó giúp gia tăng đáng kể sức mạnh của toàn đội. Đồng thời, việc thống soái sở hữu linh thú nào, cấp bậc bao nhiêu là một ẩn số, khiến đối thủ không thể trù tính được toàn bộ “binh lực” và chiến thuật của bên ta.

Quy tắc

- Tính năng Linh Thú mở khi thống soái đạt cấp 40.
- Thống soái chỉ có thể sử dụng 1 Linh Thú tại 1 thời điểm.
- Mỗi loại Linh Thú có một đặc trưng chiến thuật riêng, Tiểu Hổ thiên về tấn công, Lợn Béo mạnh về phòng thủ,...
- Muốn triệu hồi được Linh Thú cần thu thập đủ Đá Triệu Hồi Linh Thú quy định. Loại Linh Thú khác nhau đòi hỏi số lượng Đá Triệu Hồi Linh Thú khác nhau.
- Chỉ số của Linh Thú sẽ cộng cho toàn đội khi ra trận. Không nhìn thấy ở bảng chỉ số của mỗi tướng.

Làm sao để có Đá Triệu Hồi Linh Thú?

Đá Triệu Hồi Linh Thú có xác suất thu được khi đánh Thú Vực. Ngoài ra còn có thể thu được từ một số sự kiện hữu hạn.

Khi đã có đủ Đá Triệu Hồi Linh Thú, thống soái vào giao diện Linh Thú ở màn hình chính. Chọn Linh Thú mong muốn và chọn “Triệu Hồi Linh Thú”.

Nuôi dưỡng Linh Thú

Linh Thú khi đã sở hữu sẽ ngay lập tức phát huy tác dụng. Nhưng để có được nhiều sức mạnh hơn, thống soái hãy nhớ thường xuyên chăm sóc và nuôi dưỡng Linh Thú của mình. Khi Linh Thú tăng cấp, các chỉ số cộng thêm đều tăng mạnh.

Vuốt Ve Linh Thú

- Mỗi ngày thống soái có 5 lượt “Vuốt ve linh thú”.
- Linh Thú được vuốt ve sẽ tăng kinh nghiệm.

Cho Linh Thú ăn

- Cho Linh Thú ăn Linh Thú Đan sẽ tăng thêm kinh nghiệm cho Linh Thú.
- Cấp Linh Thú Đan càng cao thì kinh nghiệm thu được càng nhiều.
- Linh Thú Đan thu được khi đánh Thú Vực.

Chỉ số của Linh Thú