♦ Hướng dẫn > Tính năng > Tính năng Công Chiếm

Là thống soái không chỉ cần đánh thắng trận mà còn phải mở rộng lãnh thổ, chiếm cứ và khai thác tài nguyên để không ngững phát triển sức mạnh. Đó chính là tính năng Công Chiếm trong Hảo Hán Ca.

Trong Công Chiếm, thống soái sẽ đối đầu với những người chơi khác để tranh đoạt lãnh thổ. Cuộc chiến này diễn ra 24/24 giữa tất cả người chơi. Mỗi một lãnh thổ chiếm được đều sẽ sản xuất một loại tài nguyên nào đó. Nhiệm vụ của thống soái là chiếm được lãnh thổ quan trọng, cắt cử tướng lĩnh để thủ hộ địa phương đó và thu thập tài nguyên được sản xuất ra.

Nếu chưa kịp thu thập tài nguyên mà bị người khác chiếm mất lãnh thổ thì phần tài nguyên đó cũng bị đối phương chiếm mất. Có thể thấy đây là tính năng có tính cạnh tranh cực cao và đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ.

Quy tắc tham gia:

- Công chiếm diễn ra liên tục, không hạn chế thời gian hay số lượng người chơi tham gia.
- Công chiếm chia thành nhiều thành, mỗi thành sản xuất một loại tài nguyên cố định. Thống soái chiếm lĩnh được thành có quyền thu thập tài nguyên ở đó.
- Thống lĩnh có thể cùng lúc nhiều thành đồng thời có thể cắt cử tướng để phòng thủ, tối đa 5 tướng mỗi thành.
- Một tướng chỉ có thể phòng thủ 1 thành duy nhất.
- Mỗi ngày thống soái có 5 lượt đánh chiếm thành. Không được cộng dồn qua ngày.