♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Tần Minh

Tích Lịch Hỏa - Thiên Mãnh Tinh - Tần Minh

Phẩm chất: 
Phân loại: Ngoại công.
Vai trò: Tiên phong.

Tần Minh nộ hỏa thông thiên, Lang Nha Bổng trong tay quét ngang chiến trường khiến địch nhân choáng váng.

- Nộ - Sư Tử Hống: Gầm thét gây sát thương diện rộng và làm chóng địch nhân.
- Skill 1 - Sơn Băng Địa Liệt: Giáng Lang Nha Bổng xuống đất, đánh văng địch nhân và gây sát thương.
- Skill 2 - Địa Viêm Hỏa Bổng: Hỏa bổng cường hoành, gây hiệu ứng Thiêu Đốt cho địch nhân.
- Skill 3 - Đại Lực Thần Công: (nội tại) Tăng ngoại công cho bản thân.