♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Sử Tiến

Cửu Văn Long - Thiên Vị Tinh - Sử Tiến

Phẩm chất: 
Phân loại: Ngoại công.
Vai trò: chủ công.

Thanh niên xăm trổ Sử Tiến, tính tình ngang ngược nhưng trọng tình nghĩa. Võ công cao cường lại khôi ngô tuấn tú, đạt chuẩn soái ca.

- Nộ - Giáng Long Chưởng: Tung chưởng về phía trước gây sát thương và đẩy lùi địch đồng thời giảm nộ khí của chúng.
- Skill 1 - Ngự Long Nhất Nộ: Tăng ngoại công cho toàn đội.
- Skill 2 - Thiên Long Tam Thức: Tung liên hoàn chưởng gây sát thương và đẩy lùi địch thủ.
- Skill 3 - Thần Long Chi Huyết: (nội tại) Tăng sinh lực bản thân.