♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Phàn Thụy

Hỗn Thế Ma Vương - Địa Mặc Tinh - Phàn Thụy

Phẩm chất: 

Phân loại: Nội công.
Vai trò: Chủ công - khống chế.

Nắm trong tay Hỗn Thế Ma Vương bảo kiếm, Phàn Thụy có sức mạnh thay đổi càn khôn, khắc chế tà vật, âm hiểm vô cùng.

- Nộ - Phong Ma Trận: Triệu hồi phong ma trận, gây sát thương, làm chậm và sau đó làm choáng địch nhân.
- Skill 1 - Diệt Ma Kiếm: Phóng ma kiếm xuyên thấu địch nhân, gây sát thương và đẩy lùi chúng.
- Skill 2 - Hỏa Chú Thuật: Phóng bùa chú thiêu đốt địch nhân và giảm nội phòng của nạn nhân vĩnh viễn.
- Skill 3 - Âm Dương Chú: (nội tại) Tăng nội công bản thân.