♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Lý Ứng

Phác Thiên Bằng - Thiên Cang Tinh - Lý Ứng

Phẩm chất: 
Phân loại: Ngoại công.
Vai trò: Khống chế.

Lý Ứng gia cảnh giàu có nhưng tính tình nghĩa hiệp, tài phi đao hơn người, là một trong những cao thủ hàng đầu Lương Sơn.

- Nộ - Thiên La Địa Võng: Bày thiên la địa võng gây sát thương diện rộng và gây hiệu ứng Băng Hàn.
- Skill 1 - Bát Phương Tàng Đao: phóng đạo bất ngờ, gây sát thương và hiệu ứng Băng Phong.
- Skill 2 - Truy Hồn Đoạt Mệnh: Tấn công địch nhân có sinh lực thấp nhất và gây sát thương lớn.
- Skill 3 - Hồn Phi Phách Tán: (nội tại) Tăng tốc độ và bạo kích bản thân.