♦ Hướng dẫn > Tân thủ > Hướng dẫn nhập gift code

Tham gia các sự kiện fanpage và group để nhận những gift code giá trị. Những gift code này chứa nhiều phần thưởng giá trị, giúp ích rất nhiều cho thống soái đấy nhé.

Để nhập Gift code

Vào mục Gift Code ở màn hình chính.

Điền mã gift code. Nhấp “OK” để hoàn tất.

Nhận phần thưởng trong Hòm Thư.