♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Hoa Vinh

Tiểu Lý Quảng - Thiên Anh Tinh - Hoa Vinh

Phẩm chất: 
Phân loại: Ngoại công.
Vai trò: Chủ công.

Hoa Vinh tướng mạo anh tuấn, tiễn thuật phi phàm, tuy trẻ tuổi nhưng tài năng quân sự hơn người. Là mãnh tướng trời sinh.

- Nộ - Loạn Vũ Tiễn: Loạn vũ như mưa trút xuống đầu địch nhân, gây sát thương diện rộng.
- Skill 1 - Xuyên Tâm Tiễn: Thần tiễn xuyên tâm, gây sát thương cực mạnh, giảm giáp và làm choáng kẻ địch.
- Skill 2 - Thần Tiễn Thuật: Bắn ra mũi tên xuyên phá, gây sát thương và đẩy lùi tất cả địch thủ.
- Skill 3 - Thông Thiên Nhãn: (nội tại) Tăng bạo kích bản thân.