♦ Hướng dẫn > Thông tin tướng > Hô Diên Chước

Song Tiên - Thiên Uy Tinh - Hô Duyên Chước

Phẩm chất: 
Phân loại: Ngoại công.
Vai trò: Tiên phong.

Hô Duyên Chước là lão tướng kiệt xuất, sử dụng song tiên vô cùng lợi hại, xông vào đội hình địch như chốn không người.

- Nộ - Hoành Tảo Thiên Hạ: Xông vào trận doanh địch như chốn không người, gây sát thương và làm choáng và phá giáp kẻ địch.
- Skill 1 - Ma Tiên Toái Giáp: Song tiên kích sát địch nhân trước mặt, gây sát thương và phá giáp chúng.
- Skill 2 - Song Tiên Chấn Địa: Song tiên bổ xuống chấn động mặt đất, gây sát thương và hất tung kẻ địch.
- Skill 3 - Hô Gia Tiên Pháp: (nội tại) Tăng sinh lực và ngoại công bản thân.