♦ Hướng dẫn > Tân thủ > Giới thiệu hệ thống thống soái và tướng

Trong Hảo Hán Ca, thống soái sẽ chiêu mộ tướng lĩnh và xây dựng đội hình của mình. Hãy cũng tìm hiểu về hệ thống tướng lĩnh trong game nhé.

 Thống soái và cấp độ

Thống soái là nhân vật không xuất hiện trong đội hình. Thống soái có vai trò như là chuẩn mực sức mạnh của toàn đội. Theo đó:

- Cấp tướng không thể vượt quá cấp thống soái.
- Cấp trang bị không thể vượt quá cấp thống soái.
- Cấp kỹ năng không thể vượt quá cấp của tướng đó.

 Hệ thống tướng

- Hảo Hán Ca hiện có 26 tướng và tiếp tục được cập nhật thêm.
- Tướng được chia thành 2 chủng loại: nội công, ngoại công; 3 mốc phẩm chất khởi điểm là 1*, 2* và 3*.
- Vai trò của tướng: vai trò của tướng trong Hảo Hán Ca không được quy định sẵn. Tuy nhiên mỗi tướng với chỉ số và kỹ năng riêng của mình sẽ phù hợp với một vài vai trò nhất định. Có thể chi ra thành: Sát thương nội công, sát thương ngoại công, hỗ trợ, đỡ đòn và không chế. Vai trò của tướng có thể thay đổi theo tuỳ theo ý đồ của thống soái cũng như 1 tướng có thể có nhiều vai trò cùng lúc.

 Chiêu mộ tướng

Có 2 cách để chiêu mộ đướng tường mà bạn mong muốn.

- Chiêu mộ tại tế đàn: Tại tế đàn người chơi có thể chiêu mộ tướng ở mục Thiên Cang và Địa Sát bằng KNB hoặc Vàng.
- Ghép mảnh tướng thành tướng: bạn có thể thu thập mảnh tướng khi làm nhiệm vụ, vượt ải, leo tháp Trấn Ma Điện hoặc một số sự kiện khác. Khi có đủ mảnh ghép có thể vào Hòm Đồ > Mảnh Ghép để ghép mảnh thành tướng.

 Kỹ năng tướng

Mỗi tướng đều có 1 bộ kỹ năng riêng gồm 4 kỹ năng.

- Kỹ năng nộ là kỹ năng đặc trưng nhất của tướng và luôn mở sẵn.
- Kỹ năng 1 mở khi tướng đạt 2*.
- Kỹ năng 2 mở khi tướng đạt 4*.
- Kỹ năng 3 mở khi tướng đạt 6*.
- Mỗi kỹ năng đều có cấp độ. Khởi đầu từ 1 và tối đa không vượt quá cấp tướng.
- Sử dụng Điểm kỹ năng và Vàng để tăng cấp kỹ năng.

Điểm kỹ năng

- Điểm kỹ năng dùng chung cho tất cả kỹ năng.
- Điểm kỹ năng sẽ hồi theo thời gian. Tối đa 10 điểm.
- Có thể có thêm điểm kỹ năng từ Sách kỹ năng.
- Sách kỹ năng có khi hoàn thành nhiệm vụ, sự kiện, mua ở cửa hàng.

 Cấp sao (*) tướng

- Tướng có cấp sao khởi đầu đã quy định sẵn.
- Tất cả tướng đều có thể tăng đến cấp sao cao nhất là 6*.
- Khi tướng đạt cấp độ quy định và có đủ mảnh tướng cùng loại có thể tăng cấp sao.

 Kinh mạch

- Mỗi tướng có 1 hệ thống kinh mạch riêng.
- Kích hoạt 1 tầng kinh mạch tướng đó sẽ được cộng thêm chỉ số tương ứng.
- Kích hoạt tầng kinh mạch 5, 9, 13 sẽ thêm hiệu ứng kỹ năng đặc biệt.
- Sử dụng Tinh thạch để kích hoạt kinh mạch.
- Có nhiều loại Tinh thạch và chia thành nhiều phẩm chất.
- Số lượng, chủng loại và phẩm chất Tinh thạch yêu cầu là khác nhau ở những cấp kinh mạch khác nhau và tướng khác nhau.

 Trang bị tướng

- Mỗi tướng có thể mang 4 loại trang bị là: Vũ khí, mũ, áo và trang sức.
- Mỗi món trang bị chỉ có thể sử dụng bởi 1 tướng tại 1 thời điểm.
- Trang bị sẽ cộng thêm chỉ số cho tướng mang nó.