♦ Hướng dẫn > Tân thủ > Cách thức chiêu mộ tướng

Thống soái tài ba cần có mãnh tướng phò tá mới có thể lập nên cơ nghiệp. Và để chiêu được tướng lĩnh như ý các thống soái có 2 cách cơ bản.

 Tế Đàn - hiệu triệu hiền tài

Tế Đàn là cách nhanh nhất để chiêu mộ được tướng. Tại đây thống soái có thể phát lời hiệu triệu khắp thiên hạ và chờ xem hào kiệt nào sẽ đáp lời. Hãy đến mục Địa Sát và Thiên Cang xem nhé.

- Địa Sát: có thể chiêu được tướng từ 1* đến 2* cùng với đó là Tinh Thạch và mảnh tướng nữa đấy.
- Thiên Cang: có thể chiêu được tướng từ 1* đến 3*. Chiêu 10 lần chắc chắn được 1 tướng 3*. Cùng với đó là rất nhiều Tinh Thạch cấp cao và mảnh tướng.

Ở Tế Đàn thống soái có thể chiêu lần lượt hoặc chiêu 10 lần 1 với giá giảm 10% so với chiêu lần lượt. Ngoài ra, chiêu lượt Thiên Cang chắc chắn nhận 1 tướng 3*.

 Ghép mảnh tướng thành tướng

Khi có đủ số mảnh tướng có thể ghép thành tướng tương ứng. Phẩm chất càng cao số mảnh ghép yêu cầu càng nhiều.

 Mảnh tướng có thể thu thập được từ:

- Nhiệm vụ.
- Vượt ải.
- Trấn ma điện.
- Sự kiện đặc biệt.
- Tế đàn.
- Mua tại cửa hàng.

 Để ghép mảnh tướng:

- Vào Hòm Đồ, tại mục Mảnh Ghép chọn loại mảnh tướng muốn ghép.
- Bấm chọn ‘’Ghép’’ để hoàn tất.