Hảo Hán Ca

Khúc Ca Bất Diệt

PvP

Vượt Ải

BOSS

Công Thủ Thành

Ân Đạo Toàn

Nội công

Ân Đạo Toàn:Phòng thủ cao, là tướng tiên phong tốt. Tốc độ ra đòn nhanh. Tốc độ ra đòn nhanh